Sut Mae Peiriannau Chwilio yn Canfod, cropian, a Mynegeio'ch Cynnwys?

Chwilia Beiriant Optimization

Nid wyf yn aml yn argymell bod cleientiaid yn adeiladu eu systemau e-fasnach neu reoli cynnwys eu hunain oherwydd yr holl opsiynau estynadwyedd nas gwelwyd y dyddiau hyn - sy'n canolbwyntio'n bennaf ar chwilio ac optimeiddio cymdeithasol. Ysgrifennais erthygl ar sut i ddewis CMS ac rwy'n dal i'w ddangos i'r cwmnïau rwy'n gweithio gyda nhw sy'n cael eu temtio dim ond i adeiladu eu system rheoli cynnwys eu hunain.

Fodd bynnag, mae yna sefyllfaoedd hollol lle mae platfform arfer yn anghenraid. Pan mai dyna'r ateb gorau posibl, rwy'n dal i wthio fy nghleientiaid i adeiladu'r nodweddion angenrheidiol i optimeiddio eu gwefannau ar gyfer chwilio a chyfryngau cymdeithasol, serch hynny. Yn y bôn mae tair nodwedd allweddol sy'n anghenraid.

 • robots.txt
 • XML Map o'r safle
 • metadata

Beth yw Ffeil Robots.txt?

robots.txt ffeil - y robots.txt ffeil testun plaen yw ffeil sydd yng nghyfeiriadur gwraidd y wefan ac sy'n dweud wrth y peiriannau chwilio beth ddylent ei gynnwys a'i eithrio o ganlyniadau chwilio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gofynnodd peiriannau chwilio hefyd i chi gynnwys y llwybr i fap gwefan XML yn y ffeil. Dyma enghraifft o fy un i, sy'n caniatáu i bob bots gropian fy safle a hefyd yn eu cyfeirio at fy map safle XML:

User-agent: *
Sitemap: https://martech.zone/sitemap_index.xml

Beth yw Map Safle XML?

XML Map o'r safle - Yn union fel y mae HTML i'w weld mewn porwr, ysgrifennir XML i gael ei dreulio'n rhaglennol. Yn y bôn, map o bob tudalen ar eich gwefan yw map safle XML a phryd y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf. Gall mapiau gwefan XML hefyd fod â chadwyn llygad y dydd ... hynny yw, gall un Map Map XML gyfeirio at un arall. Mae hynny'n wych os ydych chi am drefnu a chwalu elfennau eich gwefan yn rhesymegol (Cwestiynau Cyffredin, tudalennau, cynhyrchion, ac ati) yn eu Mapiau Safle eu hunain.

Mae mapiau gwefan yn hanfodol fel y gallwch chi roi gwybod i'r peiriannau chwilio yn effeithiol pa gynnwys rydych chi wedi'i greu a phryd y cafodd ei olygu ddiwethaf. Nid yw'r broses y mae peiriant chwilio yn ei defnyddio wrth fynd i'ch gwefan yn effeithiol heb weithredu map o'r wefan a phytiau.

Heb Fap Safle XML, rydych chi'n peryglu'ch tudalennau rhag cael eu darganfod byth. Beth os oes gennych dudalen glanio cynnyrch newydd nad yw wedi'i chysylltu'n fewnol nac yn allanol. Sut mae Google yn ei ddarganfod? Wel, yn syml, rhowch ... nes dod o hyd i ddolen iddo, ni fyddwch yn cael eich darganfod. Diolch byth, mae peiriannau chwilio yn galluogi systemau rheoli cynnwys a llwyfannau e-fasnach i gyflwyno carped coch ar eu cyfer, serch hynny!

 1. Mae Google yn darganfod dolen allanol neu fewnol i'ch gwefan.
 2. Mae Google yn mynegeio'r dudalen ac yn ei graddio yn ôl ei chynnwys a beth yw cynnwys ac ansawdd gwefan y ddolen sy'n cyfeirio.

Gyda Map Safle XML, nid ydych chi'n gadael i ddarganfod eich cynnwys na diweddaru'ch cynnwys ar hap! Mae gormod o ddatblygwyr yn ceisio cymryd llwybrau byr sy'n eu brifo hefyd. Maent yn cyhoeddi'r un pyt cyfoethog ar draws y wefan, gan ddarparu gwybodaeth nad yw'n berthnasol i wybodaeth y dudalen. Maent yn cyhoeddi map safle gyda'r un dyddiadau ar bob tudalen (neu bob un ohonynt yn cael eu diweddaru pan fydd un dudalen yn diweddaru), gan roi ciwiau i'r peiriannau chwilio eu bod yn hapchwarae'r system neu'n annibynadwy. Neu nid ydyn nhw'n gosod y peiriannau chwilio o gwbl ... felly nid yw'r peiriant chwilio yn sylweddoli bod gwybodaeth newydd wedi'i chyhoeddi.

Beth Yw Metadata? Microdata? Pytiau Cyfoethog?

Mae pytiau cyfoethog yn cael eu tagio'n ofalus microdata mae hynny wedi'i guddio rhag y gwyliwr ond i'w weld ar y dudalen i beiriannau chwilio neu wefannau cyfryngau cymdeithasol ei ddefnyddio. Gelwir hyn yn fetadata. Mae Google yn cydymffurfio â Schema.org fel safon ar gyfer cynnwys pethau fel delweddau, teitlau, disgrifiadau ... yn ogystal â llu o bytiau addysgiadol eraill fel pris, maint, gwybodaeth am leoliad, graddfeydd, ac ati. Bydd y sgema yn gwella gwelededd eich peiriant chwilio yn sylweddol a'r tebygolrwydd y bydd defnyddiwr yn clicio trwodd.

Mae Facebook yn defnyddio'r OpenGraph protocol (wrth gwrs ni allent fod yr un peth), mae gan Twitter hyd yn oed bip i nodi'ch proffil Twitter. Mae mwy a mwy o lwyfannau yn defnyddio'r metadata hwn i gael rhagolwg o gysylltiadau gwreiddio a gwybodaeth arall pan fyddant yn cyhoeddi.

Mae gan eich tudalennau gwe ystyr sylfaenol y mae pobl yn ei ddeall wrth ddarllen y tudalennau gwe. Ond dealltwriaeth gyfyngedig sydd gan beiriannau chwilio o'r hyn sy'n cael ei drafod ar y tudalennau hynny. Trwy ychwanegu tagiau ychwanegol at HTML eich tudalennau gwe - tagiau sy'n dweud, “Hei search engine, mae'r wybodaeth hon yn disgrifio'r ffilm, neu'r lle, neu'r person, neu'r fideo penodol hwn” - gallwch chi helpu peiriannau chwilio a chymwysiadau eraill i ddeall eich cynnwys yn well a'i arddangos mewn ffordd ddefnyddiol, berthnasol. Set o dagiau yw microdata, a gyflwynwyd gyda HTML5, sy'n caniatáu ichi wneud hyn.

Schema.org, Beth yw MicroData?

Wrth gwrs, nid oes angen yr un o'r rhain ... ond rwy'n eu hargymell yn fawr. Pan fyddwch chi'n rhannu dolen ar Facebook, er enghraifft, ac ni ddaw delwedd, teitl na disgrifiad i fyny ... ychydig o bobl fydd â diddordeb ac yn clicio drwodd mewn gwirionedd. Ac os nad yw'ch pytiau sgema ym mhob tudalen, wrth gwrs gallwch chi ymddangos mewn canlyniadau chwilio o hyd ... ond gall cystadleuwyr eich curo allan pan fydd ganddyn nhw wybodaeth ychwanegol yn cael ei harddangos.

Cofrestrwch Eich Mapiau Safle XML gyda'r Consol Chwilio

Mae'n hanfodol, os ydych chi wedi adeiladu'ch cynnwys neu'ch platfform e-fasnach eich hun, bod gennych is-system sy'n gosod y peiriannau chwilio, yn cyhoeddi microdata, ac yna'n darparu map safle XML dilys ar gyfer dod o hyd i'r cynnwys neu'r wybodaeth am gynnyrch!

Unwaith y bydd eich ffeil robots.txt, mapiau gwefan XML, a phytiau cyfoethog yn cael eu haddasu a'u optimeiddio ledled eich gwefan, peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer Consol Chwilio pob peiriant chwilio (a elwir hefyd yn offeryn Gwefeistr) lle gallwch fonitro iechyd ac amlygrwydd eich safle ar beiriannau chwilio. Gallwch hyd yn oed nodi llwybr eich Map Safle os nad oes un wedi'i restru a gweld sut mae'r peiriant chwilio yn ei ddefnyddio, p'un a oes unrhyw broblemau ag ef ai peidio, a hyd yn oed sut i'w cywiro.

Rholiwch y carped coch yn ôl i beiriannau chwilio a chyfryngau cymdeithasol ac fe welwch safle eich gwefan yn well, cliciodd eich cofnodion ar dudalennau canlyniad peiriannau chwilio trwy fwy, a rhannodd eich tudalennau fwy ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'r cyfan yn adio i fyny!

Sut mae Robots.txt, Mapiau Safle, a MetaData yn Cydweithio

Mae cyfuno'r holl elfennau hyn yn debyg iawn i gyflwyno'r carped coch ar gyfer eich gwefan. Dyma'r broses cropian y mae bot yn ei chymryd ynghyd â sut mae'r peiriant chwilio yn mynegeio'ch cynnwys.

 1. Mae gan eich gwefan ffeil robots.txt sydd hefyd yn cyfeirio at eich lleoliad Map Safle XML.
 2. Mae eich system CMS neu e-fasnach yn diweddaru Map Safle XML gydag unrhyw dudalen ac yn cyhoeddi gwybodaeth dyddiad neu olygu dyddiad.
 3. Mae eich system CMS neu e-fasnach yn gosod y peiriannau chwilio i adael iddynt wybod bod eich gwefan wedi'i diweddaru. Gallwch eu gosod yn uniongyrchol neu ddefnyddio RPC a gwasanaeth fel Ping-o-matic i wthio i bob un o'r peiriannau chwilio allweddol.
 4. Mae'r Peiriant Chwilio yn dod yn ôl ar unwaith, yn parchu'r ffeil Robots.txt, yn dod o hyd i dudalennau newydd neu wedi'u diweddaru trwy'r map safle, ac yna'n mynegeio'r dudalen.
 5. Pan fydd yn mynegeio'ch tudalen, mae'n defnyddio microdata pyt cyfoethog i wella tudalen canlyniadau'r peiriant chwilio.
 6. Gan fod gwefannau perthnasol eraill yn cysylltu â'ch cynnwys, mae eich cynnwys yn graddio'n well.
 7. Gan fod eich cynnwys yn cael ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol, gall y wybodaeth gyfoethog o'r pytiau a nodwyd helpu i gael rhagolwg o'ch cynnwys yn iawn a'u cyfeirio at eich proffil cymdeithasol.

2 Sylwadau

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.