6 Tueddiadau Technoleg yn 2020 Dylai Pob Marchnatwr Gwybod Amdano

Nid yw'n gyfrinach bod tueddiadau marchnata yn dod i'r amlwg gyda newidiadau ac arloesiadau mewn technoleg. Os ydych chi am i'ch busnes sefyll allan, dod â chwsmeriaid newydd i mewn a chynyddu gwelededd ar-lein, bydd angen i chi fod yn rhagweithiol ynghylch newidiadau technoleg. Meddyliwch am dueddiadau technoleg mewn dwy ffordd (a bydd eich meddylfryd yn gwneud y gwahaniaeth rhwng ymgyrchoedd llwyddiannus a chriciaid yn eich dadansoddeg): Naill ai cymerwch gamau i ddysgu'r tueddiadau a'u cymhwyso, neu ewch ar ôl. Yn hyn