A ddylai Marchnatwyr roi'r gorau iddi ar bersonoli?

Adroddodd erthygl ddiweddar gan Gartner: Erbyn 2025, bydd 80% o farchnatwyr sydd wedi buddsoddi mewn personoli yn cefnu ar eu hymdrechion. Rhagfynegiadau 2020: Marchnatwyr, Nid Nhw Sy'n Mewn I Chi. Nawr, gall hyn ymddangos yn safbwynt braidd yn ddychrynllyd, ond yr hyn sydd ar goll yw'r cyd-destun, a chredaf mai dyma ydyw ... Mae'n wirionedd eithaf cyffredinol bod anhawster tasg yn cael ei fesur mewn perthynas â'r offer a'r adnoddau sydd ar gael ichi. Er enghraifft, cloddio