Data a Marchnata Mawr: Problem Fawr neu Gyfle Mawr?

Mae unrhyw fusnes sy'n delio'n uniongyrchol â chwsmeriaid eisiau sicrhau eu bod yn gallu denu a chynnal cwsmer mor effeithlon a chyflym â phosibl. Mae'r byd heddiw yn cynnig llawer o bwyntiau cyffwrdd - y sianeli traddodiadol o bost uniongyrchol ac e-bost, a llawer mwy erbyn hyn trwy'r we a gwefannau cyfryngau cymdeithasol newydd sy'n ymddangos fel pe baent yn codi bob dydd. Mae data mawr yn cyflwyno her a chyfle i farchnatwyr sy'n ceisio cysylltu ac ymgysylltu â chwsmeriaid. Hyn