Google Web Stories: Canllaw Ymarferol I Ddarparu Profiadau Cwbl Drochi

Yn yr oes sydd ohoni, rydym ni fel defnyddwyr eisiau treulio cynnwys cyn gynted â phosibl ac yn ddelfrydol heb fawr o ymdrech. Dyna pam y cyflwynodd Google eu fersiwn eu hunain o gynnwys ffurf-fer o'r enw Google Web Stories. Ond beth yw straeon gwe Google a sut maen nhw'n cyfrannu at brofiad mwy trochi a phersonol? Pam defnyddio straeon gwe Google a sut allwch chi greu rhai eich hun? Bydd y canllaw ymarferol hwn yn eich helpu i ddeall y