A yw'ch Sefydliad yn Barod i Ddefnyddio Data Mawr?

Mae Data Mawr yn fwy o ddyhead na realiti i'r mwyafrif o sefydliadau marchnata. Mae consensws eang ar werth strategol Data Mawr yn ildio i'r llu o faterion technegol cnau-a-bolltau sy'n angenrheidiol i strwythuro ecosystem data a dod â mewnwelediadau creision sy'n cael eu gyrru gan ddata yn fyw mewn cyfathrebiadau wedi'u personoli. Gallwch asesu parodrwydd sefydliad i drosoli Data Mawr trwy ddadansoddi galluoedd sefydliad ar draws saith maes allweddol: Gweledigaeth Strategol yw derbyn Data Mawr fel rhywbeth hanfodol