Pwysigrwydd Cydweithio Ar Gyfer Marchnatwyr Wrth Cloi

Canfu astudiaeth o farchnatwyr a Phrif Weithredwyr dros yr haf mai dim ond pump y cant oedd heb ddod o hyd i unrhyw bethau cadarnhaol i fywyd wrth gloi - ac ni ddywedodd un person ei fod wedi methu â dysgu peth yn ystod yr amser hwnnw. A chyda galw canfyddedig am weithgaredd marchnata ar ôl cau'r gwanwyn, mae'r un mor dda. Ar gyfer xPlora, asiantaeth farchnata a digidol wedi'i lleoli yn Sofia, Bwlgaria, y gallu i rannu ffeiliau dylunio