Pam Mae Cyflymder Gwefan yn Bwysig a 5 Ffordd i'w Gynyddu

A ydych erioed wedi rhoi’r gorau iddi ar dudalen we sy’n llwytho’n araf, gan dapio’r botwm cefn i fynd i ddod o hyd i’r wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdani yn rhywle arall? Wrth gwrs, mae gennych chi; mae gan bawb ar un adeg neu'r llall. Wedi'r cyfan, bydd 25% ohonom yn cefnu ar dudalen os nad yw wedi llwytho mewn pedair eiliad (a dim ond wrth i amser fynd yn ei flaen mae'r disgwyliadau'n codi). Ond nid dyna'r unig reswm bod cyflymder gwefan yn bwysig. Mae safleoedd Google yn ystyried perfformiad eich gwefan a