Michael Peggs

Michael Peggs

Michael Peggs yw sylfaenydd Cyfryngau Marccx, asiantaeth farchnata ddigidol sy'n arbenigo mewn SEO a Marchnata Cynnwys. Cyn Marcxx, bu Peggs yn gweithio yn Google ym maes datblygu busnes, gan ffurfio partneriaethau cyfryngau digidol a hysbysebu. Mae hefyd yn flogiwr a phodcaster, yn cynnal Prifysgol Podcast You Newydd a Nodedig 10 Uchaf iTunes.
  • Cynnwys Marchnata
    fideo llif byw

    Pa mor effeithiol yw ffrydio'n fyw i'ch brand?

    Wrth i'r cyfryngau cymdeithasol barhau i ffrwydro, mae cwmnïau ar drywydd esblygol am ffyrdd newydd o rannu cynnwys. Yn y gorffennol, roedd y rhan fwyaf o fusnesau yn sownd wrth flogio ar eu gwefan, a oedd yn gwneud synnwyr: Yn hanesyddol, dyma'r dull rhataf, hawsaf a mwyaf amser-effeithiol o gynhyrchu ymwybyddiaeth brand. Ac er bod meistroli'r gair ysgrifenedig yn parhau i fod yn hanfodol, mae astudiaethau'n nodi bod y cynhyrchiad…