Pa mor effeithiol yw ffrydio'n fyw i'ch brand?

Wrth i'r cyfryngau cymdeithasol barhau i ffrwydro, mae cwmnïau ar drywydd esblygol am ffyrdd newydd o rannu cynnwys. Yn y gorffennol, roedd y mwyafrif o fusnesau yn glynu wrth flogio ar eu gwefan, a oedd yn gwneud synnwyr: Yn hanesyddol, hwn oedd y dull rhataf, hawsaf a mwyaf effeithlon o ran amser i gynhyrchu ymwybyddiaeth brand. Ac er bod meistroli'r gair ysgrifenedig yn parhau i fod yn hanfodol, mae astudiaethau'n dangos bod cynhyrchu cynnwys fideo yn adnodd heb ei gyffwrdd i raddau. Yn fwy penodol, cynhyrchiad 'live