Creu Map Ffordd Digidol ar gyfer Busnesau sy'n Edrych i'r Blaen

Mae Tim Duncan, Arweinydd Twf Cynnyrch yn Bottle Rocket, yn trafod gwerth creu gweledigaeth ddigidol gyffredin o fewn cwmni a sut y gall busnesau ddod yn fwy ystwyth wrth addasu i newid parhaus yn y farchnad ddigidol.