Ewch yn Fawr gyda Strategaeth E-bost Sbardun i Gyrru Sky-High ROI

Mae e-byst sbarduno yn ffordd wych o ymgysylltu â chwsmeriaid a gyrru gwerthiannau, ond mae camsyniadau ynghylch yr hyn sy'n sbardun a sut i'w gweithredu yn cadw rhai marchnatwyr rhag manteisio i'r eithaf ar y dacteg. Beth yw e-bost sbarduno? Ar ei lefel fwyaf sylfaenol, ymateb awtomataidd yw sbardun, fel cyfarchiad pen-blwydd a gynhyrchir yn awtomatig gan Google. Mae hyn yn arwain rhai i gredu mai dim ond mewn amgylchiadau cyfyngedig y gellir defnyddio e-byst a ysgogwyd. Ond mewn gwirionedd, mae'r