Dyfodol Utopaidd Gwerthu Sianel

Partneriaid y Sianel ac Ailwerthwyr Gwerth Ychwanegol (VARs) yw'r llysblentyn coch (sy'n cael ei drin heb ffafr enedigaeth-fraint) o ran cael sylw ac adnoddau gan wneuthurwyr y cynhyrchion dirifedi maen nhw'n eu gwerthu. Nhw yw'r olaf i gael hyfforddiant a'r cyntaf i gael eu dal yn atebol am fodloni eu cwotâu. Gyda chyllidebau marchnata cyfyngedig, ac offer gwerthu hen ffasiwn, maen nhw'n ei chael hi'n anodd cyfathrebu'n effeithiol pam mae cynhyrchion yn unigryw ac yn wahanol. Beth yw gwerthiannau sianel? Dull