RFP360: Technoleg sy'n Dod i'r Amlwg i Dynnu'r Poen Allan o RFPau

Rwyf wedi treulio fy ngyrfa gyfan ym maes gwerthu a marchnata meddalwedd. Rwyf wedi prysur ddod â gwifrau poeth i mewn, cyflymu'r cylch gwerthu, ac ennill bargeinion - sy'n golygu fy mod i wedi buddsoddi cannoedd o oriau o fy mywyd yn meddwl am RFPau, yn gweithio arnyn nhw ac yn ymateb iddyn nhw - yn ddrwg angenrheidiol o ran ennill busnes newydd. . Mae RFPau bob amser wedi teimlo fel helfa bapur ddi-ddiwedd - proses hynod araf a oedd yn anochel yn gofyn am hela i lawr