Targedu Cyd-destunol: Yr Ateb i Amgylcheddau Ad Brand-Ddiogel?

Mae pryderon preifatrwydd cynyddol heddiw, ynghyd â thranc y cwci, yn golygu bod angen i farchnatwyr nawr gynnal ymgyrchoedd mwy personol, mewn amser real ac ar raddfa. Yn bwysicach fyth, mae angen iddynt ddangos empathi a chyflwyno eu negeseuon mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Dyma lle mae pŵer targedu cyd-destunol yn dod i rym. Mae targedu cyd-destunol yn ffordd i dargedu cynulleidfaoedd perthnasol gan ddefnyddio geiriau allweddol a phynciau sy'n deillio o'r cynnwys o amgylch rhestr hysbysebion, nad oes angen cwci neu'i gilydd arno

Pam Mae Targedu Cyd-destunol yn hollbwysig i farchnatwyr sy'n llywio'r dyfodol cwci-llai

Rydym yn byw mewn newid paradeim byd-eang, lle mae pryderon preifatrwydd, ynghyd â thranc y cwci, yn rhoi pwysau ar farchnatwyr i gynnal ymgyrchoedd mwy personol ac empathi, mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Er bod hyn yn cyflwyno sawl her, mae hefyd yn cyflwyno llawer o gyfleoedd i farchnatwyr ddatgloi tactegau targedu cyd-destunol mwy deallus. Paratoi ar gyfer Dyfodol Cwci-Llai Mae'r defnyddiwr sy'n gynyddol breifat o ran preifatrwydd bellach yn gwrthod y cwci trydydd parti, gydag adroddiad yn 2018 yn datgelu bod 64% o gwcis yn cael eu gwrthod, naill ai

Targedu Cyd-destunol: Adeiladu Diogelwch Brand Mewn Cyfnod Heb Gwci

Mae diogelwch brand yn hanfodol i farchnatwyr sy'n symud ymlaen yn yr amgylchedd cyfnewidiol hwn yn wleidyddol ac yn economaidd a gallai hyd yn oed wneud gwahaniaeth wrth aros mewn busnes. Bellach mae'n rhaid i frandiau dynnu hysbysebion yn rheolaidd oherwydd eu bod yn ymddangos mewn cyd-destunau amhriodol, gyda 99% o hysbysebwyr yn poeni am eu hysbysebion yn ymddangos mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Mae rheswm da dros bryderu Mae astudiaethau wedi dangos bod hysbysebion sy'n ymddangos yn agos at gynnwys negyddol yn arwain at ostyngiad o 2.8 gwaith yn