Siopau Facebook: Pam fod angen i fusnesau bach fynd ar fwrdd y llong

I fusnesau bach yn y byd manwerthu, mae effaith Covid-19 wedi bod yn arbennig o galed ar y rhai nad oeddent yn gallu gwerthu ar-lein tra bod eu siopau corfforol ar gau. Nid oes gan un o bob tri manwerthwr annibynnol arbenigol wefan wedi'i galluogi i e-fasnach, ond a yw Siopau Facebook yn cynnig ateb syml i fusnesau bach gael gwerthu ar-lein? Pam Gwerthu Ar Siopau Facebook? Gyda dros 2.6 biliwn o ddefnyddwyr misol, mae pŵer a dylanwad Facebook yn mynd heb ddweud ac mae mwy na