5 Offer i Helpu Teilwra Eich Marchnata Yn ystod y Gwyliau

Mae tymor siopa’r Nadolig yn un o amseroedd pwysicaf y flwyddyn i fanwerthwyr a marchnatwyr, ac mae angen i’ch ymgyrchoedd marchnata adlewyrchu’r pwysigrwydd hwnnw. Bydd cael ymgyrch effeithiol yn sicrhau bod eich brand yn cael y sylw y mae'n ei haeddu yn ystod amser mwyaf proffidiol y flwyddyn. Yn y byd sydd ohoni, ni fydd dull gwn yn ei dorri mwyach wrth geisio cyrraedd eich cwsmeriaid. Rhaid i frandiau addasu eu hymdrechion marchnata i gwrdd â'r unigolyn