Sut Mae Marchnatwyr E-bost yn Defnyddio Dadansoddeg Rhagfynegol i Wella Eu Canlyniadau E-fasnach

Mae ymddangosiad dadansoddeg ragfynegol mewn marchnata e-bost wedi dod yn boblogaidd, yn enwedig yn y diwydiant e-fasnach. Mae gan ddefnyddio technolegau marchnata rhagfynegol y gallu i wella targedu, amseru, ac yn y pen draw trosi mwy o fusnes trwy e-bost. Mae'r dechnoleg hon yn chwarae rhan allweddol wrth nodi pa gynhyrchion y mae'ch cwsmeriaid yn debygol o'u prynu, pryd y maent yn debygol o brynu, a'r cynnwys personol a fydd yn llywio'r gweithgaredd. Beth yw Marchnata Rhagfynegol? Strategaeth yw marchnata rhagfynegol