Ydyn Ni'n Dal Angen Brandiau?

Mae defnyddwyr yn blocio hysbysebion, mae gwerth brand yn gostwng, ac ni fyddai'r mwyafrif o bobl yn poeni pe bai 74% o frandiau'n diflannu'n llwyr. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod pobl wedi cwympo allan o gariad gyda brandiau yn llwyr. Felly pam mae hyn yn wir ac a yw'n golygu y dylai brandiau roi'r gorau i flaenoriaethu eu delwedd? Defnyddiwr Grymus Y rheswm syml pam mae brandiau yn cael eu dad-selio o'u safle pŵer yw oherwydd nad yw'r defnyddiwr erioed wedi cael ei rymuso'n fwy nag y mae heddiw. Vying