Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Dyfu Eich Digwyddiad Nesaf

O ran marchnata cyfryngau cymdeithasol a digwyddiadau, y wers yw: dechreuwch ei defnyddio NAWR - ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwrando cyn i chi lamu. Rhagorodd defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ar ddefnyddwyr e-bost yn fyd-eang dair blynedd yn ôl a rhagwelir y bydd rhwydweithiau cymdeithasol yn dal i dyfu. Meddyliwch am gyfryngau cymdeithasol fel sianel gyfathrebu y tu hwnt i offeryn hyrwyddo neu amnewid hysbysebu. Mae llwyfannau cyfathrebu un i lawer yn llai ac yn llai effeithiol. Felly mae llwyddiant yn y byd digidol heddiw yn gofyn