Pam fod angen CMS ar Farchnatwyr yn eu Pecyn Cymorth eleni

Mae llawer o farchnatwyr ledled y wlad yn tanamcangyfrif y gwir fudd y gall System Marchnata Cynnwys (CMS) ei ddarparu iddynt. Mae'r llwyfannau rhyfeddol hyn yn cynnig cyfoeth o werth heb ei ddarganfod i raddau helaeth y tu hwnt i ddim ond caniatáu iddynt greu, dosbarthu a monitro cynnwys ar draws y busnes. Beth yw CMS? Mae system rheoli cynnwys (CMS) yn blatfform meddalwedd sy'n cefnogi creu ac addasu cynnwys digidol. Mae systemau rheoli cynnwys yn cefnogi gwahanu cynnwys a chyflwyniad. Nodweddion

Sefydlu ar gyfer Llwyddiant Marchnata yn 2017

Er ei bod yn bosibl bod tymor y Nadolig yn cychwyn, gyda phartïon staff yn cael eu hamserlennu a mins peis yn gwneud rowndiau'r swyddfa, dyma'r amser hefyd i fod yn meddwl ymlaen at 2017 i sicrhau y bydd marchnatwyr yn dathlu'r ymhen 12 mis. llwyddiant maen nhw wedi'i weld. Er y gallai Prif Swyddogion Meddygol ledled y wlad fod yn anadlu ochenaid o ryddhad ar ôl 2016 heriol, nid nawr yw'r amser i laesu dwylo. Yn