8 Cam at Grefftio Tudalennau Glanio Effeithiol

Mae'r dudalen lanio yn un o'r sylfeini craidd a fydd yn helpu'ch cwsmer i lywio trwy daith eu prynwr. Ond beth yn union ydyw? Ac yn bwysicach fyth, sut y gall dyfu eich busnes yn benodol? I fod yn gryno, mae tudalen lanio effeithiol wedi'i chynllunio i wneud i ddarpar gwsmer weithredu. Gallai hyn naill ai fod i danysgrifio i restr e-bost, cofrestru ar gyfer digwyddiad sydd ar ddod, neu brynu cynnyrch neu wasanaeth. Er y gall y nod cychwynnol fod yn wahanol,