CMO-on-the-Go: Sut y gall Gweithwyr Gig fod o fudd i'ch Adran Farchnata

Mae deiliadaeth CMO ar gyfartaledd ychydig dros 4 blynedd - y byrraf yn y C-suite. Pam? Gyda'r pwysau i gyrraedd nodau refeniw, mae llosgi allan yn dod yn nesaf at anochel. Dyna lle mae gwaith gig yn dod i mewn. Mae bod yn CMO-on-the-Go yn caniatáu i Brif Farchnatwyr osod eu hamserlen eu hunain a chymryd dim ond yr hyn maen nhw'n gwybod y gallan nhw ei drin, gan arwain at waith o ansawdd uwch a chanlyniadau gwell i'r llinell waelod. Ac eto, mae cwmnïau'n parhau i wneud penderfyniadau strategol beirniadol