Cynllun 4 Pwynt i Drawsnewid Eich Cwsmeriaid B2B yn Efengylwyr Brand

Pe byddech chi'n treulio noson mewn dinas nad oeddech chi erioed wedi ymweld â hi o'r blaen ac roedd gennych chi ddau argymhelliad bwyty, un gan y concierge gwesty ac un gan ffrind, mae'n debyg y byddech chi'n dilyn cyngor eich ffrind. Yn gyffredinol, rydyn ni'n dod o hyd i farn pobl rydyn ni'n eu hadnabod ac yn eu hoffi yn fwy credadwy nag argymhelliad dieithryn - y natur ddynol yn unig ydyw. Dyna hefyd pam mae brandiau busnes-i-ddefnyddwyr (B2C) yn buddsoddi mewn ymgyrchoedd dylanwadwyr - mae argymhellion cyfeillgar yn offeryn hysbysebu hynod bwerus. Mae'n