Sut i Fod yn Barhaus mewn Gwerthiant Heb Diffodd Eich Arweinwyr

Amseru yw popeth mewn busnes. Gall fod y gwahaniaeth rhwng cleient newydd posibl a chael eich hongian. Nid oes disgwyl i chi gyrraedd yr arweiniad gwerthu ar eich ymgais galwad allgymorth gyntaf. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o geisiau gan fod rhywfaint o ymchwil yn awgrymu y gall gymryd cymaint â 18 galwad cyn i chi ddod ar y blaen ar y ffôn am y tro cyntaf. Wrth gwrs, mae hyn yn dibynnu ar lawer o newidynnau ac amgylchiadau, ond mae'n un