4 Cam i Rhannu Eich Ffocws Ewch i'r Farchnad yn 2019

Wrth i ni rampio ar gyfer 2019 llwyddiannus, un pwnc sydd ar frig meddwl llawer o arweinwyr gwerthu a marchnata B2B rydw i wedi siarad â nhw yw eu strategaeth mynd i'r farchnad. Yr hyn y mae'n ferwi i lawer o swyddogion gweithredol yw a yw eu cwmni'n targedu'r segmentau cywir o'r farchnad a pha mor dda y maent yn barod i weithredu eu strategaeth. Pam fod hyn o bwys? Mae cydberthynas gref rhwng cael strategaeth mynd i'r farchnad gref a pherfformiad refeniw. Yn ein harolwg diwethaf o 500