Grym Marchnata Unigol

Cofiwch pan gyflwynodd Nike ei ymgyrch Just Do It? Llwyddodd Nike i gyflawni ymwybyddiaeth a graddfa brand enfawr gyda'r slogan syml hwn. Roedd hysbysfyrddau, teledu, radio, print ... 'Just Do It' a'r Nike swoosh ym mhobman. Roedd llwyddiant yr ymgyrch yn dibynnu i raddau helaeth ar faint o bobl y gallai Nike eu cael i weld a chlywed y neges honno. Defnyddiwyd y dull penodol hwn gan y mwyafrif o frandiau mawr yn ystod y cyfnod marchnata torfol neu 'oes yr ymgyrch' ac ar y cyfan