Dylunio Rhyngwyneb Defnyddiwr: Gwersi o lifft Indianapolis

Wrth ddod i ac o gyfarfod y diwrnod o'r blaen, mi wnes i reidio mewn lifft a oedd â'r dyluniad rhyngwyneb defnyddiwr hwn: rwy'n dyfalu bod hanes yr elevydd hwn yn mynd rhywbeth fel hyn: Dyluniwyd a chyflwynwyd yr elevydd gyda syml iawn, hawdd- rhyngwyneb defnyddiwr fel hwn i'w ddefnyddio: Daeth gofyniad newydd i'r amlwg: “Mae angen i ni gefnogi braille!” Yn hytrach nag ailgynllunio'r rhyngwyneb defnyddiwr yn iawn, nid oedd dyluniad ychwanegol ond yn rhan o'r dyluniad gwreiddiol. Gofyniad wedi'i fodloni.

Dylunio Gwe: Nid yw'n ymwneud â chi

Ydych chi ar fin ymgymryd ag ailgynllunio gwefan fawr? Beth am ailadeiladu'r cymhwysiad meddalwedd clunky-ond-beirniadol hwnnw? Cyn i chi blymio i mewn, cofiwch nad chi yw'r canolwr olaf o ansawdd, eich defnyddwyr chi ydyw. Dyma ychydig o gamau i ddeall eu hanghenion a'u hymddygiadau yn well cyn i chi wario unrhyw ddoleri rhaglennu gwerthfawr.