Casglu Dyledion ar gyfer Cychwyniadau eFasnach: Y Canllaw Diffiniol

Mae colledion ar sail trafodion yn un o ffeithiau bywyd llawer o fusnesau, oherwydd taliadau, biliau heb eu talu, gwrthdroi, neu gynhyrchion heb eu troi. Yn wahanol i fusnesau benthyca sy'n gorfod derbyn canran fawr o golledion fel rhan o'u model busnes, mae llawer o fusnesau cychwynnol yn trin colledion trafodion fel niwsans nad oes angen llawer o sylw arnynt. Gall hyn arwain at golledion mewn colledion oherwydd ymddygiad cwsmeriaid heb eu gwirio, ac ôl-groniad o golledion y gellid eu lleihau'n sylweddol gydag ychydig