Ydy'ch Gwefan yn Siarad Fel Amazon?

Pryd oedd y tro diwethaf i Amazon ofyn i chi pwy oeddech chi? Mae'n debyg pan wnaethoch chi gofrestru gyntaf ar gyfer eich cyfrif Amazon, dde? Pa mor bell yn ôl oedd hynny? Dyna beth wnes i ei gyfrif! Cyn gynted ag y byddwch chi'n mewngofnodi i'ch cyfrif Amazon (neu'n syml yn ymweld â'u gwefan os ydych chi wedi mewngofnodi), mae'n eich cyfarch ar unwaith ar y gornel dde. Nid yn unig y mae Amazon yn eich cyfarch, ond mae'n dangos eitemau perthnasol i chi ar unwaith: awgrymiadau am gynnyrch yn seiliedig ar eich

7 Rhesymau Pam fod Ffurflenni Arweiniol yn farw

Mae manwerthwyr digidol a siopau brics a morter bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o ddal mwy o dennyn a'u troi'n gwsmeriaid sy'n talu. Byddai dweud bod hon yn her fawr yn danddatganiad gwarthus, gan fod dyfodiad y rhyngrwyd wedi gwneud cystadleuaeth yn gyflymach i bob diwydiant y gellir ei ddychmygu. Trwy gydol y blynyddoedd, byddai manwerthwyr yn gosod ffurflenni “Cysylltu â Ni” ar eu gwefan gyda'r gobaith y byddai porwyr â diddordeb yn cysylltu â nhw

Sut Mae Dal Arweiniol Digidol yn Esblygu

Mae cipio plwm wedi bod o gwmpas ers tro. Fel mater o ffaith, faint o fusnesau sy'n llwyddo i fusnes GET. Mae defnyddwyr yn ymweld â'ch gwefan, maen nhw'n llenwi ffurflen yn chwilio am wybodaeth, rydych chi'n casglu'r wybodaeth honno ac yna rydych chi'n eu ffonio. Syml, iawn? Ehh ... dim cymaint ag y byddech chi'n ei feddwl. Mae'r cysyniad, ynddo'i hun, yn wallgof o syml. Mewn theori, dylai fod yn eithaf damn hawdd dal cymaint o dennynau. Yn anffodus, mae'n

Defnyddio Cyfryngau Rhyngweithiol i Hybu'ch Hyrwyddiadau B2C

Ni waeth pa ddiwydiant rydych chi ynddo, os yw'ch busnes yn y sector B2C, mae'n debygol iawn eich bod chi'n wynebu rhywfaint o gystadleuaeth ffyrnig - yn enwedig os ydych chi'n siop frics a morter. Wedi'r cyfan, rydych chi'n gwybod faint a pha mor aml mae defnyddwyr yn siopa ar-lein y dyddiau hyn. Mae Folks yn dal i fynd i siopau brics a morter; ond mae hwylustod prynu ar-lein wedi gwneud i nifer y cwsmeriaid yn y siop ostwng. Un o'r ffyrdd y mae busnesau

3 Awgrymiadau Marchnata Digidol y Diwydiant Unigryw

Does dim amheuaeth bod marchnata digidol yn fwystfil pwerus - ac un bwystfil anwadal uffernol ar hynny. Yn gymaint ag yr hoffem i gyd dybio bod marchnata digidol yr un peth yn y bôn ni waeth beth, mae'n bendant ddim - ac mae'r rhesymau'n eithaf amlwg. Fel busnes, gallwch ddewis neilltuo canrannau penodol o'ch amser a'ch cyllideb i wahanol fathau o farchnata digidol: cyfryngau cymdeithasol, PPC, ail -getio, marchnata fideo, e-bost

Data Defnyddwyr Dylech Fod Yn Olrhain Yn Eich Cynnwys Rhyngweithiol

Er y gall pawb ohonom, ar y cyfan, gytuno nad yw cynnwys rhyngweithiol yn unrhyw beth “newydd,” mae datblygiadau mewn technoleg marchnata wedi gwneud cynnwys rhyngweithiol yn fwy defnyddiol o lawer i ymdrechion marchnata rhywun. Mae'r mwyafrif o fathau o gynnwys rhyngweithiol yn caniatáu i frandiau gasglu llawer iawn o wybodaeth am ddefnyddwyr - gwybodaeth y gellir ei defnyddio i ddiwallu anghenion defnyddwyr yn well a helpu gydag ymdrechion marchnata yn y dyfodol. Fodd bynnag, un peth y mae llawer o farchnatwyr yn cael anhawster ag ef yw penderfynu