Yr Enillion ar Fuddsoddiad (ROI) Llwyfannau Awtomeiddio Marchnata

Y flwyddyn nesaf, mae Awtomeiddio Marchnata yn troi'n 30! Yep, rydych chi'n darllen hynny'n iawn. Ac er ei bod yn ymddangos fel hyn bellach mae technoleg hollbresennol yn ddigon ifanc i gael pimples o hyd, y gwir amdani yw bod y platfform awtomeiddio marchnata (MAP) bellach yn briod, bod ganddo gi bach, ac mae'n debygol o ddechrau teulu yn fuan. Yn adroddiad ymchwil diweddaraf Demand Spring, fe wnaethon ni archwilio cyflwr technoleg awtomeiddio marchnata heddiw. Fe wnaethon ni ddarganfod bod bron i hanner y sefydliadau yn dal i gael trafferth go iawn