Y 3 Strategaeth Dechnoleg Uchaf ar gyfer Cyhoeddwyr yn 2021

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i gyhoeddwyr. O ystyried anhrefn COVID-19, etholiadau, a chythrwfl cymdeithasol, mae mwy o bobl wedi defnyddio mwy o newyddion ac adloniant dros y flwyddyn ddiwethaf nag erioed o'r blaen. Ond mae eu hamheuaeth o'r ffynonellau sy'n darparu'r wybodaeth honno hefyd wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed, wrth i'r llanw cynyddol o wybodaeth anghywir wthio ymddiriedaeth yn y cyfryngau cymdeithasol a hyd yn oed peiriannau chwilio i recordio isafbwyntiau. Mae gan y cyfyng-gyngor gyhoeddwyr ar draws pob genre o gynnwys sy'n ei chael hi'n anodd

PowerInbox: Llwyfan Negeseuon Aml -hannel Personol, Awtomataidd Cyflawn

Fel marchnatwyr, rydyn ni'n gwybod bod ennyn diddordeb y gynulleidfa gywir gyda'r neges gywir dros y sianel gywir yn hollbwysig, ond hefyd yn anodd dros ben. Gyda chymaint o sianeli a llwyfannau - o'r cyfryngau cymdeithasol i gyfryngau traddodiadol - mae'n anodd gwybod ble i fuddsoddi'ch ymdrechion. Ac, wrth gwrs, mae amser yn adnodd cyfyngedig - mae mwy i'w wneud bob amser (neu y gallech chi fod yn ei wneud), nag sydd o amser a staff i'w wneud. Mae cyhoeddwyr digidol yn teimlo'r pwysau hwn

3 Cam at Strategaeth Ddigidol Gryf ar gyfer Cyhoeddwyr sy'n Gyrru Ymgysylltu a Refeniw

Wrth i ddefnyddwyr symud yn gynyddol i ddefnydd newyddion ar-lein a bod cymaint mwy o opsiynau ar gael, mae cyhoeddwyr print wedi gweld eu refeniw yn plymio. Ac i lawer, mae wedi bod yn anodd addasu i strategaeth ddigidol sy'n gweithio mewn gwirionedd. Mae waliau talu wedi bod yn drychineb ar y cyfan, gan yrru tanysgrifwyr i ffwrdd tuag at y doreth o gynnwys am ddim. Mae hysbysebion arddangos a chynnwys noddedig wedi helpu, ond mae rhaglenni a werthir yn uniongyrchol yn llafur-ddwys ac yn gostus, gan eu gwneud allan o gyrraedd yn llwyr

Mae Uwchraddio SameSite Google yn Atgyfnerthu Pam Mae Angen i Gyhoeddwyr Symud y Tu Hwnt i Gwcis ar gyfer Targedu Cynulleidfa

Mae lansiad Uwchraddio SameSite Google yn Chrome 80 ddydd Mawrth, Chwefror 4 yn arwyddo hoelen arall yn yr arch ar gyfer cwcis porwr trydydd parti. Yn dilyn sodlau Firefox a Safari, sydd eisoes wedi blocio cwcis trydydd parti yn ddiofyn, a rhybudd cwci presennol Chrome, mae'r uwchraddiad SameSite yn clampio ymhellach ar y defnydd o gwcis trydydd parti effeithiol ar gyfer targedu cynulleidfaoedd. Effaith ar Gyhoeddwyr Bydd y newid yn amlwg yn effeithio ar werthwyr ad tech sy'n dibynnu arno

Osgoi'r Rhwystrau: Sut i Weld Eich Hysbysebion, Clicio ymlaen, a Gweithredu Ar

Yn nhirwedd marchnata heddiw, mae mwy o sianeli cyfryngau nag erioed o'r blaen. Ar yr ochr gadarnhaol, mae hynny'n golygu mwy o gyfleoedd i gyfleu'ch neges. Ar yr anfantais, mae mwy o gystadleuaeth nag erioed i ddal sylw'r gynulleidfa. Mae toreth y cyfryngau yn golygu mwy o hysbysebion, ac mae'r hysbysebion hynny'n fwy ymwthiol. Nid hysbyseb print yn unig, hysbyseb deledu neu radio. Mae'n hysbysebion naidlen ar-lein tudalen-llawn sy'n eich gwneud chi'n dod o hyd i'r “X” anodd ei dynnu