Eich Llyfr Chwarae Brand Ar Gyfer Cyflwyno Tymor Gwyliau 2020 Llwyddiannus

Mae'r pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddramatig ar fywyd fel rydyn ni'n ei wybod. Mae normau ein gweithgareddau a'n dewisiadau o ddydd i ddydd, gan gynnwys yr hyn rydyn ni'n ei brynu a sut rydyn ni'n mynd ati i wneud hynny, wedi newid heb unrhyw arwydd o ddychwelyd yn ôl i hen ffyrdd unrhyw bryd yn fuan. Gan wybod bod y gwyliau rownd y gornel, bydd gallu deall a rhagweld ymddygiad defnyddwyr yn ystod yr amser anarferol o brysur hwn o'r flwyddyn yn allweddol i guradu llwyddiant, eithriadol.

Anatomeg Torri Trwodd Yn 2020, A'r Brandiau Sy'n Ei Wneud

Mae COVID-19 wedi newid byd marchnata yn sylfaenol. Ynghanol cyfyngiadau pellhau cymdeithasol, ailadeiladwyd normau tymhorol ymddygiad defnyddwyr mewn amrantiad. O ganlyniad, nododd dros ddwy ran o dair o frandiau ostyngiadau mewn refeniw. Ac eto, hyd yn oed yn ystod yr aflonyddwch i'r norm, roedd yr Americanwr cyffredin yn dal i fod yn agored i gymaint â 10,000 o hysbysebion y dydd, tra bod llawer o frandiau wedi esblygu eu cynnig o amgylch yr arferol newydd ac yn edrych i gynnal Cyfran y Llais yn hafal i