Pam y gall Newidiadau Bach mewn Hyrwyddiadau Marchnata Masnach GRhG arwain at Ganlyniadau Mawr

Mae'r sector Nwyddau Defnyddwyr yn ofod lle mae buddsoddiadau mawr ac anwadalrwydd uchel yn aml yn arwain at sifftiau mawreddog yn enw effeithiolrwydd a phroffidioldeb. Yn ddiweddar, mae cewri diwydiant fel Unilever, Coca-Cola, a Nestle wedi cyhoeddi ad-drefnu ac ail-strategaethau i sbarduno twf ac arbed costau, tra bod gweithgynhyrchwyr nwyddau defnyddwyr llai yn cael eu galw'n ddamweiniau plaid ystwyth, arloesol sy'n profi llwyddiant sylweddol a sylw caffael. O ganlyniad, buddsoddiad mewn strategaethau rheoli refeniw a all effeithio ar y llinell waelod