Mae Nodweddion Diweddaraf Facebook yn Helpu SMBs i Oroesi COVID-19

Mae busnesau bach a chanolig eu maint yn wynebu heriau digynsail, gyda 43% o fusnesau wedi cau dros dro oherwydd COVID-19. Yng ngoleuni aflonyddwch parhaus, tynhau cyllidebau, ac ailagor yn ofalus, mae cwmnïau sy'n gwasanaethu'r gymuned SMB yn camu i fyny i gynnig cefnogaeth. Mae Facebook yn Darparu Adnoddau Critigol ar gyfer Busnesau Bach Yn ystod Y Pandemig Yn ddiweddar lansiodd Facebook gynnyrch digwyddiadau ar-lein newydd â thâl am ddim i SMBs ar ei blatfform - y fenter ddiweddaraf gan y cwmni, gan helpu busnesau sydd â chyllidebau cyfyngedig i wneud y gorau o'u hymdrechion marchnata.