3 Ffordd y Gall Marchnata Organig Eich Helpu i Wneud y Gorau o'ch Cyllideb Yn 2022

Plymiodd cyllidebau marchnata i'r lefel isaf erioed o 6% o refeniw cwmnïau yn 2021, i lawr o 11% yn 2020. Gartner, Arolwg Blynyddol o Wariant CMO 2021 Gyda disgwyliadau mor uchel ag erioed, nawr yw'r amser i farchnatwyr optimeiddio gwariant ac ymestyn eu gwariant. doleri. Wrth i gwmnïau ddyrannu llai o adnoddau i farchnata - ond dal i fynnu elw uchel ar ROI - nid yw'n syndod bod gwariant marchnata organig yn codi'n aruthrol o'i gymharu â gwariant hysbysebu.