Pam Allwch Chi Ddim Copi Amazon.com yn unig

Mae'r tîm Tuitive yn dal i geisio setlo i lawr ar ôl cynhadledd South By South West Interactive (SXSWi) eleni ym mis Mawrth. Cawsom i gyd amser gwych a dysgu llawer am y gymuned ryngweithiol a'r hyn sy'n dod nesaf. Cafwyd llwyth o sesiynau diddorol gan banel gyda thîm Gmail i Cooking for Nerds, ac mae llawer ohonynt wedi bod yn ymddangos ar-lein. Roeddwn i eisiau rhannu un o fy ffefrynnau gyda chi.

Symlrwydd yw'r allwedd i fyw'n llwyddiannus

Bu farw'r artist a'r darlunydd Nick Dewar yr wythnos hon. Gweithiodd i lawer o wahanol gwmnïau o The Atlantic Monthly i Random House, gan ddarparu lluniau craff i'r geiriau diddorol mewn erthygl neu lyfr. Mae fy hoff waith Nick Dewar yn darlunio fy athroniaeth broffesiynol a phersonol: Symlrwydd yw'r allwedd i fyw'n llwyddiannus. Mae hwn yn aralleiriad mwy proffesiynol a huawdl o'r dull KISS a brofwyd gan amser: Na, nid bod KISS - Egwyddor KISS

Ochr gyda'ch Cwsmeriaid

Ar alwad ddiweddar i gwmni telathrebu mawr, na fyddaf yn sôn amdano (mae eu logo yn edrych fel seren marwolaeth las), roeddwn i wedi gwirioni gyda fy nghynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid? ysgytiol, dwi'n gwybod. Trwy gydol yr alwad, fe restrodd hi mewn gwirionedd yr hyn yr oeddwn i eisiau, a dywedodd bethau fel, “dyma’r fargen y mae mwyafrif fy nghwsmeriaid yn ei hoffi”, a “gadewch imi siarad â’r rheolwr i gael bargen well inni”, a “Rwy’n deall eich rhwystredigaeth,

Nid Chi yw'ch Defnyddiwr

Os ydych chi'n arbenigwr yn eich busnes, rydych chi'n gwybod mwy na bron neb am yr hyn rydych chi'n ei wneud ac am fanylion eich cynnyrch. Gall eich cynnyrch, gyda llaw, fod yn wasanaeth, yn wefan, neu'n ddaioni diriaethol. Beth bynnag yw eich cynnyrch, mae'n debyg y gallwch weld eich arbenigedd a'ch athrylith ym mhob rhan ohono. Y broblem yw? ni all eich cwsmeriaid. Mae angen i gwsmeriaid gwblhau tasg gyda'ch cynnyrch fel eu bod nhw