Mae 5 Ffordd Systemau Rheoli Archeb yn y Cwmwl yn Eich Helpu i Ddod yn Agosach at Eich Cwsmeriaid

2016 fydd blwyddyn y Cwsmer B2B. Mae cwmnïau o bob diwydiant yn dechrau sylweddoli pwysigrwydd cyflwyno cynnwys wedi'i bersonoli, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac ymateb i anghenion prynwyr i aros yn berthnasol. Mae cwmnïau B2B yn canfod yr angen i addasu eu strategaethau marchnata cynnyrch er mwyn dyhuddo ymddygiadau siopa tebyg i B2C prynwyr cenhedlaeth iau. Mae ffacsys, catalogau a chanolfannau galwadau yn pylu ym myd B2B wrth i eFasnach esblygu i fynd i'r afael yn well ag anghenion newidiol prynwyr.