Brandio Gwyliau a Peidiwch â Gwneud Gwyliau Yn ôl 99 cynllun

Mae'r nosweithiau'n dawel, mae'r dreidels yn sychu, a'ch cwsmeriaid yn agor eu waledi. Os gallwch chi wneud eich brand yn rhan o'u tymor gwyliau mewn ffordd naturiol a swynol, byddan nhw'n eich cofio ymhell i'r Flwyddyn Newydd. Dyma rai Do's and Don’ts defnyddiol i'ch helpu chi i lywio'r tymor. Gwnewch: cynnal eich dilysrwydd Os yw'ch ffrwd cyfryngau cymdeithasol nodweddiadol yn cynnwys jôcs snarky, trydar negeseuon bachog yn llawn hwyliau gwyliau

Tueddiadau Dylunio Gwefan 2016 i'w Ystyried Cyn Creu Eich Gwefan

Rydym wedi gweld llawer o gwmnïau'n symud tuag at brofiad glanach a symlach i ddefnyddwyr gwefannau. P'un a ydych chi'n ddylunydd, yn ddatblygwr, neu os ydych chi'n caru gwefannau yn unig, gallwch ddysgu rhywbeth trwy edrych ar sut maen nhw'n ei wneud. Paratowch i gael eich ysbrydoli! Animeiddio Gan adael dyddiau cynnar, gaudy'r we, a oedd yn fflysio â gifs sy'n fflachio, bariau wedi'u hanimeiddio, botymau, eiconau a bochdewion dawnsio, mae animeiddio heddiw yn golygu creu gweithredoedd rhyngweithiol, ymatebol sydd

6 Cwestiwn i'w Gofyn Eich Hun Cyn Cychwyn Eich Dyluniad Gwefan

Gall adeiladu gwefan fod yn dasg frawychus, ond os ydych chi'n meddwl amdani fel cyfle i ail-werthuso'ch busnes a hogi'ch delwedd, byddwch chi'n dysgu llawer am eich brand, ac efallai y byddwch chi hyd yn oed yn cael hwyl yn ei wneud. Wrth i chi ddechrau arni, dylai'r rhestr hon o gwestiynau eich helpu chi ar y trywydd iawn. Beth ydych chi am i'ch gwefan ei gyflawni? Dyma'r cwestiwn pwysicaf i'w ateb cyn i chi gychwyn