Gyrru Mwy o Arweinwyr Gyda Adeiladwr Tudalen Glanio Landingi ar gyfer WordPress

Amser Darllen: 2 Cofnodion Er bod y mwyafrif o farchnatwyr yn syml yn mewnosod ffurflen ar dudalen WordPress, nid yw honno o reidrwydd yn dudalen lanio sydd wedi'i optimeiddio'n dda ac sy'n trosi'n fawr. Yn nodweddiadol mae gan dudalennau glanio sawl nodwedd a buddion cysylltiedig: Lleiafswm Gwrthdyniadau - Meddyliwch am eich tudalennau glanio fel pen y ffordd heb fawr o wrthdyniadau. Gall llywio, bariau ochr, troedynnau ac elfennau eraill dynnu sylw'ch ymwelydd. Mae adeiladwr tudalen glanio yn eich galluogi i ddarparu llwybr clir i drawsnewid heb dynnu sylw. Integreiddiadau - Fel a

Optimeiddio Cyfradd Trosi: Canllaw 9 Cam i Gyfraddau Trosi Cynyddol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Fel marchnatwyr, rydym yn aml yn treulio amser yn cynhyrchu ymgyrchoedd newydd, ond nid ydym bob amser yn gwneud gwaith da yn edrych yn y drych yn ceisio gwneud y gorau o'n hymgyrchoedd a'n prosesau cyfredol ar-lein. Efallai mai rhywfaint o hyn yw ei fod yn llethol ... ble ydych chi'n dechrau? A oes methodoleg ar gyfer optimeiddio cyfraddau trosi (CRO)? Wel ie ... mae yna. Mae gan y tîm yn Convertion Rate Experts eu Methodoleg CRE eu hunain y maen nhw'n ei rhannu yn yr ffeithlun hwn maen nhw'n ei roi

Sut y Optimeiddiais Fy Delweddau dan Sylw ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol a Chynnydd mewn Traffig Cymdeithasol 30.9%

Amser Darllen: 3 Cofnodion Ddiwedd mis Tachwedd diwethaf, penderfynais brofi optimeiddio fy nelweddau dan sylw ar gyfer cyfryngau cymdeithasol i weld a fyddai ganddo unrhyw fudd. Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd neu'n danysgrifiwr ers cryn amser, rydych chi'n gwybod fy mod i'n defnyddio fy safle yn gyson ar gyfer fy arbrofion fy hun. Mae dylunio delwedd fwy cymhellol sy'n cael ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol yn ychwanegu 5 neu 10 munud at fy mharatoi o'r erthygl felly nid yw'n fuddsoddiad enfawr o amser ... ond

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Amser Darllen: 4 Cofnodion Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%

Sut i Olrhain Gwallau 404 Tudalen Heb eu Darganfod yn Google Analytics

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae gennym gleient ar hyn o bryd y cymerodd ei safle gryn dipyn yn ddiweddar. Wrth i ni barhau i'w helpu i drwsio gwallau sydd wedi'u dogfennu yn Google Search Console, un o'r materion amlwg yw gwallau 404 Tudalen Heb eu Darganfod. Wrth i gwmnïau fudo gwefannau, lawer gwaith maen nhw'n rhoi strwythurau URL newydd yn eu lle ac nid yw hen dudalennau a arferai fodoli yn bodoli mwyach. Mae hon yn broblem enfawr o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Eich awdurdod