Dadansoddeg a Phrofi

Dadansoddeg, monitro, rhybuddio a sgorio, profi a/b, cynhyrchion profi aml-amrywedd, datrysiadau, offer, gwasanaethau, strategaethau, ac arferion gorau ar gyfer busnesau gan awduron Martech Zone.

 • Rhestr o Offer SEO a Llwyfannau SEO

  Offer SEO 50+ Ar-lein ar gyfer Archwiliadau, Monitro Backlink, Ymchwil Allweddair, a Olrhain Safle

  Rydyn ni bob amser yn chwilio am offer gwych a gyda diwydiant gwerth $5 biliwn, mae optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn un farchnad sydd â thunnell o offer i'ch helpu chi. P'un a ydych chi'n ymchwilio i backlinks eich cystadleuwyr, yn ceisio nodi geiriau allweddol a thelerau cyd-ddigwyddiad, neu'n ceisio monitro sut mae'ch gwefan yn safle, dyma'r offer SEO mwyaf poblogaidd ...

 • Sgwrs Fyw Amlsianel Tidio a Chatbots

  Tidio: Sgwrs Fyw Amlsianel a Chatbots Ar Gyfer Eich Siop Ar-lein Neu Wefan

  Fel busnes bach, un her sydd gennyf yw ceisio ymateb i bob cais sy'n dod i mewn ar draws fy ngwefan, fy nghyfrifon cyfryngau cymdeithasol, a fy nghyfrifon e-bost. Er mwyn rheoli'r ceisiadau hyn yn effeithiol, rhaid i'ch cwmni ganoli'r cyfathrebiadau hyn fel y gallwch fesur effaith pob sianel yn ogystal â gwneud y gorau o'ch proses negeseuon a rhag-gymhwyso. Pan fydd chatbots…

 • Oogur Traciwch URLau Ymgyrchoedd UTM Google ac Adeiladu Codau QR

  Oogur: Adeiladu Codau QR, Rheoli, Ac Olrhain Holl URLau Eich Ymgyrch Google Analytics

  Mae marchnatwyr yn cynnal ymgyrchoedd trwy lu o sianeli ac mae bron pawb yn defnyddio Google Analytics y dyddiau hyn. Er bod rhai meddalwedd fel darparwr gwasanaeth yn ymgorffori olrhain URL ymgyrch awtomataidd, mae gormod yn dal i adael i'r marchnatwr boblogi eu cysylltiadau â pharamedrau UTM Google Analytics. Mae adeiladu cysylltiadau eich ymgyrch yn hollbwysig, yn enwedig nawr nad yw Google yn darparu gwybodaeth hanfodol ar Google…

 • Pwll Data E-fasnach Tadpull

  Tadpull: Taith Gerdded Pyllau Data E-fasnach

  Mae byd eFasnach yn llawn dop o ddata o bob math gwahanol sy'n deillio o nifer o ffynonellau. Mae hyn yn ei gwneud hi'n fwyfwy anodd llywio, cydgrynhoi a dehongli'r data wrth i'r data luosi ac wrth i'ch busnes dyfu. Mae cael mynediad at ddata cwsmeriaid, rhestr eiddo ac ymgyrchu hanfodol yn dod yn angenrheidiol ar gyfer ehangu pellach ac yn helpu arweinwyr i wneud yn graff, wedi'i gyfrifo…

 • Sut i Yrru Traffig I'ch Gwefan E-Fasnach

  12 Ffordd o Gyrru Traffig o Ansawdd i'ch Gwefan E-Fasnach

  Mae'r rhan fwyaf o fusnesau a diwydiannau heddiw yn destun newid ac nid yw'r diwydiant eFasnach yn eithriad. Ers dyfodiad arferion busnes modern a thechnoleg arloesol, mae'n rhaid i'r diwydiant fod yn barod i esblygu i aros yn berthnasol. Felly pam mae traffig o safon yn bwysig? Traffig yw un o ddangosyddion allweddol twf a pherfformiad busnes. Denu eich cynulleidfa bresennol…

 • Marchnata Mewn Dirwasgiad

  Hindreulio'r Storm Gyda'ch Strategaeth Farchnata Ddigidol: Canllaw Cam Wrth Gam I Ddiogelu Elw Mewn Marchnadoedd Ansad

  Nid yw'n gyfrinach bod amodau'r farchnad wedi newid yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae chwyddiant uchel, effaith y rhyfel yn yr Wcrain, a sawl ffactor arall wedi arwain at y cyfraddau twf isaf a welwyd ers blynyddoedd lawer. Yn ffodus, nid oes rhaid i strategaethau marchnata drawsnewid ar hap ynghyd â'r farchnad simsan. Yn lle torri costau ar unwaith, mae yna sifftiau strategol y gall cwmnïau…

 • Cyfrifiannell Ar-lein I Gyfrifo Maint Sampl Ar Gyfer Arolwg

  Cyfrifiannell: Cyfrifwch Isafswm Maint Sampl Eich Arolwg

  Er mwyn datblygu arolwg a sicrhau bod gennych ymateb dilys y gallwch seilio eich penderfyniadau busnes arno, mae angen cryn dipyn o arbenigedd. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich cwestiynau'n cael eu gofyn mewn modd nad yw'n rhagfarnu'r ymateb. Yn ail, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn cynnal arolwg o ddigon o bobl i gael canlyniad ystadegol ddilys. Dwyt ti ddim…

 • Hyd Taith y Cwsmer a Mannau Cyffwrdd

  Mae Teithiau Cwsmeriaid yn Hirach nag Erioed; Dyma'r hyn y dylai brandiau ei wybod

  Mae teithiau defnyddwyr yn hirach ac yn fwy cymhleth nag erioed. Mae cyfran enfawr o ddefnyddwyr a fyddai fel arall wedi siopa yn y siop wedi newid i sianeli digidol ac mae defnyddwyr a oedd wrth eu bodd â siopa ar-lein, i ddechrau, hyd yn oed yn fwy buddsoddi nawr. Mae'r newid hwn yn ymddygiad defnyddwyr yn golygu bod goroesiad llawer o frandiau'n dibynnu'n fawr ar wneud yn siŵr bod…

 • Silos Data Ar Draws Parthau Lluosog

  Bylchau Data Cau Ar Draws Gwahanol Feysydd Mewn Gwasanaethau Ariannol

  Mae hysbysebu a marchnata wedi'u targedu yn y gwasanaethau ariannol yn arwain at dâl enfawr. Gellir cynyddu'r ad-daliad hwnnw'n esbonyddol chwech i saith gwaith trwy negeseuon personol a gynigir mewn amser real trwy ddata cyd-destunol. Mae'r buddion hyn wedi'u hadeiladu ar sylfeini gwrando cwsmeriaid amser real trwy gasglu data a datrys hunaniaeth, gan wneud llwyfannau data cwsmeriaid amser real (CDPs) yn elfen hanfodol i yrru refeniw…