Angen Cymorth Marchnata i Gynulleidfaoedd Technegol? Dechreuwch Yma

Nid yw peirianneg yn broffesiwn cymaint ag y mae'n ffordd o edrych ar y byd. I farchnatwyr, gall ystyried y persbectif hwn wrth siarad â chynulleidfaoedd technegol craff iawn fod y gwahaniaeth rhwng cael eu cymryd o ddifrif a chael eich anwybyddu. Gall gwyddonwyr a pheirianwyr fod yn gynulleidfa anodd eu cracio, sef catalydd yr Adroddiad Cyflwr Marchnata i Beirianwyr. Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, TREW Marketing, sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar farchnata i dechnegol