Sut y Gall Cyhoeddwyr Baratoi Stac Tech i Gyrraedd Cynulleidfa Fwyaf Dameidiog

Bydd 2021 yn ei wneud neu'n ei dorri i gyhoeddwyr. Bydd y flwyddyn i ddod yn dyblu'r pwysau ar berchnogion cyfryngau, a dim ond y chwaraewyr mwyaf selog fydd yn aros i fynd. Hysbysebu digidol fel y gwyddom ei fod yn dod i ben. Rydym yn symud i farchnad lawer mwy tameidiog, ac mae angen i gyhoeddwyr ailfeddwl am eu lle yn yr ecosystem hon. Bydd cyhoeddwyr yn wynebu heriau hanfodol gyda pherfformiad, hunaniaeth defnyddiwr, a diogelu data personol. Er mwyn

Integreiddio DMP: Busnes a yrrir gan Ddata i Gyhoeddwyr

Mae'r gostyngiad radical yn argaeledd data trydydd parti yn golygu llai o bosibiliadau ar gyfer targedu ymddygiad a gostyngiad mewn refeniw hysbysebu i lawer o berchnogion cyfryngau. I wneud iawn am y colledion, mae angen i gyhoeddwyr feddwl am ffyrdd newydd o fynd at ddata defnyddwyr. Gall llogi'r platfform rheoli data fod yn ffordd allan. O fewn y ddwy flynedd nesaf, bydd y farchnad hysbysebu yn dod â chwcis trydydd parti i ben yn raddol, a fydd yn newid y model traddodiadol o dargedu defnyddwyr, rheoli lleoedd hysbysebu,