Infograffig: Canllaw i Ddatrys Problemau Materion Cyflenwi E-bost

Pan fydd e-byst yn bownsio gall achosi llawer o aflonyddwch. Mae'n bwysig cyrraedd y gwaelod - cyflym! Y peth cyntaf y dylem ddechrau ag ef yw cael dealltwriaeth o'r holl elfennau sy'n rhan o gael eich e-bost i'r mewnflwch ... mae hyn yn cynnwys glendid eich data, eich enw da IP, eich cyfluniad DNS (SPF a DKIM), eich cynnwys, ac unrhyw rai adrodd ar eich e-bost fel sbam. Dyma ffeithlun sy'n darparu a

Beth Yw Enw Enw Cyfeiriad IP A Sut Mae'ch Sgôr IP yn Effeithio ar Eich Cyflawniad E-bost?

O ran anfon e-byst a lansio ymgyrchoedd marchnata e-bost, mae sgôr IP eich sefydliad, neu enw da IP, yn bwysig iawn. Fe'i gelwir hefyd yn sgôr anfonwr, mae'r enw da IP yn effeithio ar y gallu i gyflenwi e-bost, ac mae hyn yn sylfaenol ar gyfer ymgyrch e-bost lwyddiannus, yn ogystal ag ar gyfer cyfathrebu'n ehangach. Yn yr erthygl hon, rydym yn archwilio sgoriau IP yn fwy manwl ac yn edrych ar sut y gallwch gynnal enw da IP cryf. Beth Yw Sgôr IP

Camgymeriadau Cyffredin Mae Busnesau'n Eu Gwneud Wrth Ddewis Llwyfan Awtomeiddio Marchnata

Llwyfan awtomeiddio marchnata (MAP) yw unrhyw feddalwedd sy'n awtomeiddio gweithgareddau marchnata. Mae'r llwyfannau fel arfer yn darparu nodweddion awtomeiddio ar draws e-bost, cyfryngau cymdeithasol, gen arweiniol, post uniongyrchol, sianeli hysbysebu digidol a'u cyfryngau. Mae'r offer yn darparu cronfa ddata farchnata ganolog ar gyfer marchnata gwybodaeth fel y gellir targedu cyfathrebu gan ddefnyddio segmentu a phersonoli. Mae elw gwych ar fuddsoddiad pan weithredir llwyfannau awtomeiddio marchnata yn gywir ac wedi'u trosoledd yn llawn; fodd bynnag, mae llawer o fusnesau yn gwneud rhai camgymeriadau sylfaenol