Y Tu Hwnt i'r Sgrin: Sut y bydd Blockchain yn Effeithio ar Farchnata Dylanwadwyr

Pan ddyfeisiodd Tim Berners-Lee y We Fyd-Eang dros dri degawd yn ôl, ni allai fod wedi rhagweld y byddai'r Rhyngrwyd yn esblygu i fod y ffenomen hollbresennol y mae heddiw, gan newid yn sylfaenol y ffordd y mae'r byd yn gweithredu ar draws pob cylch bywyd. Cyn y Rhyngrwyd, roedd plant yn dyheu am fod yn ofodwyr neu'n feddygon, ac nid oedd teitl swydd dylanwadwr neu grewr cynnwys yn bodoli. Ymlaen yn gyflym i heddiw a bron i 30 y cant o blant rhwng wyth a deuddeg oed