6 Enghreifftiau o Offer Marchnata gan Ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI)

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) yn prysur ddod yn un o'r geiriau mwyaf poblogaidd ym maes marchnata. Ac am reswm da - gall AI ein helpu i awtomeiddio tasgau ailadroddus, personoli ymdrechion marchnata, a gwneud penderfyniadau gwell, yn gyflymach! O ran cynyddu gwelededd brand, gellir defnyddio AI ar gyfer nifer o wahanol dasgau, gan gynnwys marchnata dylanwadwyr, creu cynnwys, rheoli cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu plwm, SEO, golygu delweddau, a mwy. Isod, byddwn yn edrych ar rai o'r goreuon

Siart Lucid: Cydweithio A Delweddu Eich Fframiau Gwifren, Siartiau Gantt, Prosesau Gwerthu, Awtomeiddio Marchnata, a Theithiau Cwsmeriaid

Mae delweddu yn hanfodol pan ddaw'n fater o fanylu ar broses gymhleth. Boed yn brosiect gyda siart Gantt i roi trosolwg o bob cam o ddefnydd technoleg, awtomeiddio marchnata sy'n diferu cyfathrebiadau personol i ddarpar neu gwsmer, proses werthu i ddelweddu rhyngweithiadau safonol yn y broses werthu, neu hyd yn oed dim ond diagram i delweddu teithiau eich cwsmeriaid… y gallu i weld, rhannu, a chydweithio ar y broses

Sut i Gadw Eich Dyddiad Hawlfraint wedi'i Ddiweddaru'n Raglennol Ar Eich Gwefan neu'ch Siop Ar-lein

Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed yn datblygu integreiddiad Shopify ar gyfer cleient sy'n eithaf cadarn a chymhleth ... mwy i ddod ar hynny pan fyddwn yn ei gyhoeddi. Gyda’r holl ddatblygiad yr ydym yn ei wneud, roeddwn yn embaras pan oeddwn yn profi eu safle i weld bod yr hysbysiad hawlfraint yn y troedyn wedi dyddio…yn dangos y llynedd yn lle eleni. Roedd yn amryfusedd syml gan ein bod wedi codio maes mewnbwn testun i'w arddangos

CometChat: API Testun, Testun Grŵp, Llais, a Sgwrs Fideo a SDKs

P'un a ydych chi'n adeiladu cymhwysiad gwe, ap Android, neu ap iOS, mae gwella'ch platfform gyda'r gallu i'ch cwsmeriaid sgwrsio â'ch tîm mewnol yn ffordd anhygoel o wella profiad cwsmeriaid a dyfnhau ymgysylltiad â'ch sefydliad. Mae CometChat yn galluogi datblygwyr i adeiladu profiad sgwrsio dibynadwy a llawn sylw i unrhyw ap symudol neu we. Ymhlith y nodweddion mae Sgwrs Testun 1-i-1, Sgwrs Testun Grŵp, Dangosyddion Teipio a Darllen, Arwyddo Sengl (SSO), Llais a Fideo

Beth yw Swag? A yw'n Werth Y Buddsoddiad Marchnata?

Os ydych chi wedi bod mewn busnes ers amser maith, rydych chi'n gwybod beth yw swag. A wnaethoch chi erioed feddwl tybed am ffynhonnell y term? Slang oedd swag mewn gwirionedd ar gyfer eiddo wedi'i ddwyn neu ysbeilio a ddefnyddiwyd yn y 1800au. Mae'n debyg mai'r term bag oedd ffynhonnell y slang ... fe wnaethoch chi roi'ch holl ysbeilio mewn bag crwn a dianc gyda'ch swag. Mabwysiadodd cwmnïau recordio y term yn gynnar yn y 2000au pan fyddent wedi rhoi bag at ei gilydd