Llyfrau Marchnata

Marchnata llyfrau ac adolygiadau llyfrau ar Martech Zone

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Hanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Sut i Ddewis a Buddsoddi mewn Technoleg Marchnata (MarTech)

  Sut i Ddewis a Rheoli Eich Buddsoddiad MarTech yn Effeithiol

  Mae byd MarTech wedi ffrwydro. Yn 2011, dim ond 150 o atebion martech oedd. Nawr mae dros 9,932 o atebion ar gael i weithwyr proffesiynol y diwydiant. Mae mwy o atebion nawr nag erioed o'r blaen, ond mae cwmnïau'n wynebu dwy brif her o ran dethol. Mae buddsoddi mewn datrysiad MarTech newydd yn gwbl oddi ar y bwrdd i lawer o gwmnïau. Maen nhw eisoes wedi dewis ateb, ac mae eu…

 • 4 Ps Marchnata: Cynnyrch, Pris, Lle, Hyrwyddo

  Beth Yw 4 Ps Marchnata? A Ddylen Ni Eu Diweddaru Ar Gyfer Marchnata Digidol?

  Mae'r 4P marchnata yn fodel ar gyfer penderfynu ar elfennau allweddol strategaeth farchnata, a ddatblygwyd gan E. Jerome McCarthy, athro marchnata, yn y 1960au. Cyflwynodd McCarthy y model yn ei lyfr, Basic Marketing: A Managerial Approach. Bwriad model 4P McCarthy oedd darparu fframwaith i fusnesau ei ddefnyddio wrth ddatblygu strategaeth farchnata. Mae'r model…

 • beth yw sgôr hyrwyddwr net nps

  Beth yw'r System Sgôr Hyrwyddwr Net (NPS)?

  Wythnos diwethaf, teithiais i Florida (dwi'n gwneud hyn bob chwarter neu ddwy) ac am y tro cyntaf fe wnes i wrando ar lyfr ar Audible ar y ffordd i lawr. Dewisais Y Cwestiwn Ultimate 2.0: Sut mae Cwmnïau Hyrwyddwyr Net yn Ffynnu mewn Byd sy'n cael ei Yrru gan Gwsmeriaid ar ôl deialog gyda rhai gweithwyr marchnata proffesiynol ar-lein. Mae'r system Sgôr Hyrwyddwr Net (NPS) wedi'i seilio ar…

 • Sut i Adeiladu Brand Dilys

  Sut i Adeiladu Brand Dilys

  Mae prif gurus marchnata'r byd yn ei fynegi mewn gwahanol ffyrdd, ond mae pawb yn cytuno bod y farchnad gyfredol yn aeddfed gyda damcaniaethau, achosion, a straeon llwyddiant sy'n canolbwyntio ar frandiau dynol. Y geiriau allweddol yn y farchnad gynyddol hon yw marchnata dilys a brandiau dynol. Gwahanol Genhedlaethau: Un Llais Mae Philip Kotler, un o Hen Ddynion Mawr marchnata, yn galw'r ffenomen Marchnata 3.0. Yn ei…

 • Ffordd yr Artist

  Nid yw Ysgrifennu yn Sugno, Mae'n Angen Ymarfer

  Mae gwraig fy ffrind gorau, Wendy Russell, yn gynhyrchydd ac yn awdur teledu. Cynhaliodd gyfres lwyddiannus ar HGTV o'r enw She's Crafty. Rydyn ni wedi bod yn ffrindiau da ers bron i 20 mlynedd bellach ac rydw i wedi bod yn syfrdanu ei dawn greadigol a'i hegni dros y blynyddoedd. Yn bersonol, dydw i ddim yn meddwl amdanaf fy hun fel creadigol neu awdur. Ond bob dydd…

 • Rhestr Wirio SEO gan SEO Buddy

  Bydi SEO: Eich Rhestr Wirio SEO a'ch Canllawiau i Gynyddu Eich Gwelededd Safle Organig

  Y Rhestr Wirio SEO gan SEO Buddy yw eich map ffordd i bob cam SEO pwysig y mae angen i chi ei gymryd i wneud y gorau o'ch gwefan a chael mwy o draffig organig. Mae hwn yn becyn cynhwysfawr, yn wahanol i unrhyw beth rydw i wedi'i weld ar-lein, yn hynod ddefnyddiol i'r busnes cyffredin i'w helpu i wneud y gorau o'u gwefannau yn barhaus a chynyddu eu gwelededd wrth chwilio. Mae'r Rhestr Wirio SEO yn cynnwys…

 • Technoleg CRM Llyfrau ac Adnoddau Ar-lein

  Mae Technoleg Dysgu yn hollbwysig fel Rheolwr CRM: Dyma Rai Adnoddau

  Pam ddylech chi ddysgu sgiliau technoleg fel Rheolwr CRM? Yn y gorffennol, i fod yn Rheolwr Perthynas Cwsmer da roedd angen i chi feddu ar seicoleg ac ychydig o sgiliau marchnata. Heddiw, mae CRM yn llawer mwy o gêm dechnoleg nag yn wreiddiol. Yn y gorffennol, roedd rheolwr CRM yn canolbwyntio mwy ar sut i greu copi e-bost, person mwy creadigol ei feddwl.…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.