Marchnata Optimeiddiedig: Pam ddylech chi Alinio Segmentu Brand ag Actifadu ac Adrodd

Gyda llawer iawn o ddata wedi'u creu ar draws sawl sianel farchnata, mae brandiau'n cael eu herio i drefnu a gweithredu'r asedau data cywir i wneud y mwyaf o berfformiad traws-sianel. Er mwyn deall eich cynulleidfa darged yn well, gyrru mwy o werthiannau, a lleihau gwastraff marchnata, mae angen i chi alinio cylchraniad eich brand ag actifadu ac adrodd digidol. Rhaid i chi alinio pam eu bod yn prynu gyda phwy sy'n prynu (cylchraniad y gynulleidfa) â'r hyn (profiad) a sut (actifadu digidol) fel bod pawb