Trawsnewid Digidol: Pan fydd Prif Swyddogion Meddygol a CIOs yn Tîm i Fyny, Mae Pawb yn Ennill

Cyflymodd trawsnewid digidol yn 2020 oherwydd bod yn rhaid iddo wneud hynny. Roedd y pandemig yn gwneud protocolau pellhau cymdeithasol yn angenrheidiol ac yn gwella ymchwil a phrynu cynnyrch ar-lein i fusnesau a defnyddwyr fel ei gilydd. Gorfodwyd cwmnïau nad oedd ganddynt bresenoldeb digidol cadarn eisoes i ddatblygu un yn gyflym, a symudodd arweinwyr busnes i fanteisio ar y llifeiriant o ryngweithio digidol data a grëwyd. Roedd hyn yn wir yn y gofod B2B a B2C: Efallai fod gan y pandemig fapiau ffordd trawsnewid digidol cyflym

Ailfeddwl Allgymorth Marchnata B2B? Dyma Sut i Ddewis Ymgyrchoedd Ennill

Wrth i farchnatwyr addasu ymgyrchoedd i ymateb i'r canlyniad economaidd o COVID-19, mae'n bwysicach nag erioed gwybod sut i ddewis enillwyr. Mae metrigau sy'n canolbwyntio ar refeniw yn caniatáu ichi ddyrannu gwariant yn effeithiol.

Yn 2018, bydd Data'n Tanwydd yr Economi Mewnwelediad sy'n Dod i'r Amlwg

Fe wnaeth y gobaith y byddai deallusrwydd artiffisial (AI) yn newid popeth yn ennyn cryn wefr mewn cylchoedd marchnata yn 2017, a bydd hynny'n parhau yn 2018 a'r blynyddoedd i ddod. Bydd arloesiadau fel Salesforce Einstein, yr AI cynhwysfawr cyntaf ar gyfer CRM, yn rhoi mewnwelediadau digynsail i weithwyr proffesiynol gwerthu i anghenion cwsmeriaid, yn helpu asiantau cymorth i ddatrys problemau cyn i gwsmeriaid hyd yn oed eu canfod a gadael i farchnata bersonoli profiadau i raddau nad oedd yn bosibl o'r blaen. Y datblygiadau hyn yw mantais a

4 Datguddiadau Gallwch Chi eu Datgelu gyda Data Salesforce

Maen nhw'n dweud bod CRM yr un mor ddefnyddiol â'r data ynddo. Mae miliynau o farchnatwyr yn defnyddio Salesforce, ond ychydig sydd â dealltwriaeth gadarn o'r data y maent yn ei dynnu, pa fetrigau i'w mesur, o ble mae'n dod, a faint y gallant ymddiried ynddo. Wrth i farchnata barhau i gael ei yrru'n fwy gan ddata, mae hyn yn mwyhau'r angen i ddeall beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni gyda Salesforce, yn ogystal ag offer eraill. Dyma bedwar rheswm pam