Crater Bonnie

Crater Bonnie

Bonnie Crater yw Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Mewnwelediadau Cylch Llawn. Cyn ymuno â Full Circle Insights, roedd Bonnie Crater yn is-lywydd marchnata ar gyfer VoiceObjects a Realization. Roedd gan Bonnie hefyd rolau is-lywydd ac uwch is-lywydd yn Genesys, Netscape, Network Computer Inc., salesforce.com, a Stratify. Yn gyn-filwr deng mlynedd o Oracle Corporation a'i amrywiol is-gwmnïau, roedd Bonnie yn is-lywydd, Is-adran Cynhyrchion Compaq ac yn is-lywydd, Is-adran Cynhyrchion Gweithgor.