B2B: Sut i Greu Twmffat Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond gall fod yn eithaf heriol wrth gynhyrchu arweinwyr B2B. Pam nad yw cyfryngau cymdeithasol mor effeithiol wrth wasanaethu fel twndis gwerthu B2B a sut i oresgyn yr her honno? Gadewch i ni geisio darganfod! Heriau Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Mae dau brif reswm pam ei bod yn anodd troi llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn sianeli cynhyrchu arweiniol: Mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn amharol - Na