Ystadegau Cyfradd Churn Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) ar gyfer 2020

Rydyn ni i gyd wedi clywed am Salesforce, Hubspot, neu Mailchimp. Maent yn wirioneddol wedi arwain y cyfnod o dwf cynyddol SaaS. Yn syml, SaaS neu Software-as-a-service, yw pan fydd defnyddwyr yn defnyddio'r feddalwedd ar sail tanysgrifiad. Gyda manteision lluosog fel diogelwch, llai o le storio, hyblygrwydd, hygyrchedd ymhlith eraill, mae modelau SaaS wedi bod yn hynod ffrwythlon i fusnesau dyfu, gwella boddhad cwsmeriaid a phrofiad cwsmeriaid. Bydd gwariant meddalwedd yn tyfu ar 10.5% yn 2020, a bydd y rhan fwyaf ohono'n cael ei yrru gan SaaS.