Sut Mae Dadansoddeg Data Mawr Wedi Dod yn Hanfodol i DSPs

Mae dadansoddeg data mawr wedi bod yn gonglfaen i gynlluniau marchnata effeithiol ac yn adtech ers sawl blwyddyn bellach. Gyda'r ystadegau i ategu'r syniad o effeithiolrwydd dadansoddeg data mawr, mae'n hawdd cynnig yn eich cwmni, ac mae'n debyg y bydd hyd yn oed yn gwneud ichi edrych yn dda am fod yr un a'i argymhellodd. Mae dadansoddeg data mawr yn archwilio rhychwantau mawr o ddata (fel y mae'r enw'n awgrymu) ac yn caniatáu i arholwyr ddefnyddio'r data hwnnw